DMCA.com Protection Status

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và TT Thể dục Thể thao TP. Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 2187/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Quyết định, vị trí giới hạn quy hoạch thuộc địa bàn phường Tự An và Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, với diện tích lập quy hoạch khoảng 466,44 ha; quy mô dân số khoảng 18.000 – 20.000 người. Đây là khu đô thị phía Đông Nam thành phố Buôn Ma Thuột, phía Bắc đường Đông Tây, gồm các khu chức năng: Trung tâm chuyên ngành Thể dục Thể thao cấp vùng Tây Nguyên, khu công viên cảnh quan hồ, khu rừng cảnh quan phía Đông trung tâm thành phố và các khu ở.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, căn cứ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có trách lập dự toán kinh phí quy hoạch theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được duyệt trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 09 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn : http://vhttdldaklak.gov.vn/thoi-su/phe-duyet-nhiem-vu-dieu-chinh-quy-hoach-phan-khu-ty-le-12000-khu-do-thi-moi-doi-thuy-van-va-trung-tam-the-duc-the-thao-thanh-pho-buon-ma-thuot-tinh-dak-lak-7977.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0703 0 1 3 5 7 9